Podatki

Jak przekazać 1,5 proc podatku? 

Każda osoba płacąca podatek dochodowy może rozporządzić częścią podatku na rzecz Organizacji Pożytku Publicznego. Przeczytaj nasz artykuł i dowiedz się, jak przekazać 1,5% podatku wybranej przez siebie organizacji!

Jak przekazać 1,5% podatku na OPP w zeznaniu

Aby przekazać 1,5% swojego podatku na rzecz wybranej przez siebie organizacji pożytku publicznego trzeba wpisać jej numer KRS do odpowiedniego pola zeznania podatkowego. Możesz też określić cel szczegółowy, na jaki chcesz przeznaczyć swoje wsparcie. Kwota, którą możesz przekazać, nie może być większa niż 1,5% Twojego podatku należnego po zaokrągleniu do pełnych dziesiątek groszy w dół.

Przeczytaj również: Jak odliczyć darowiznę od podatku?

Jeśli korzystasz z usługi Twój e-PIT do rocznego rozliczenia, to automatycznie zostanie dodana OPP, której przekazałeś 1% swojego podatku w ubiegłym roku (pod warunkiem że ta organizacja nadal figuruje w Wykazie OPP i ma prawo otrzymania 1,5% należnego podatku). Oprócz tego będzie również wskazany ten sam cel szczegółowy co poprzednio – jeśli go określiłeś. Można jednak dokonać dowolnych modyfikacji tych danych – np. numeru KRS lub celu szczegółowego.

Ułatwienia dla emerytów i rencistów

Jeżeli jesteś emerytem lub rencistą i nie masz obowiązku składania zeznania podatkowego, możesz wykorzystać PIT-OP, aby przekazać 1,5% podatku do wybranej organizacji pożytku publicznego.

Musisz złożyć oświadczenie PIT-OP do końca kwietnia roku następującego po mijającym roku podatkowym (na przykład w 2023 roku termin składania PIT-OP upłynie 2 maja). Jeśli nie złożysz wniosku PIT-OP, urząd skarbowy automatycznie uwolni Twoje 1,5% podatku na rzecz OPP według informacji zawartych w swym zeznaniu rocznym.

W takim przypadku środki te zostaną przesłane poprzez portal podatkowy bez Twojego dodatkowego oświadczenia. Przekazanie tych pieniędzy stanowi cenny dar dla organizacji charytatywnej i pomaga jej we wspieraniu potrzebujących osób i realizacji celów społecznych.

Jak wybrać OPP

Osoby zameldowane w Polsce mają możliwość przekazania 1,5% swojego podatku należnego organizacji pożytku publicznego (OPP). Wyboru OPP dokonuje się z wykazu takich organizacji, który tworzony jest na 30 listopada danego roku podatkowego i publikowany do 15 grudnia.

Ustalenia dotyczące ewentualnych organizacji, które mogą być ujęte w owym wykazie, jak również zasady jego prowadzenia, są określone ustawą o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie. Wykaz ten jest prowadzony przez Dyrektora Narodowego Instytutu Wolności – Centrum Rozwoju Społeczeństwa Obywatelskiego (NIW-CRSO) i dostępny jest na stronie internetowej tej instytucji.

Zobacz także: Co można odliczyć od podatku?

Nierezydentom natomiast, składającym zeznanie podatkowe w trakcie roku podatkowego, proponuje się dokonać wyboru OPP z poprzedniego roku podatkowego.

Zasady przekazywania 1,5% podatku na OPP

Naczelnik urzędu skarbowego, biorąc pod uwagę miejsce zamieszkania podatnika, w przypadku gdy zostanie wyrażony wniosek w zeznaniu podatkowym lub korekcie zeznania albo oświadczeniu PIT-OP, może przekazać na rzecz jednej OPP kwotę nieprzekraczającą 1,5% podatku należnego.

Taki wniosek może być składany przed upływem terminu określonego na złożenie zeznania podatkowego albo po upływie tego terminu poprzez dokonanie korekty. Ponadto, po jej zaokrągleniu do pełnych dziesiątek groszy w dół konieczne jest uregulowanie należności podatkowej do pełnej wartości stanowiącej podstawę obliczenia kwoty przeznaczonej na OPP. Termin regulacji tych roszczeń upływa dwumiesięcznym od upływu czasu na składanie zeznania.

O autorze

Artykuły

Cześć, jestem Łukasz Michalak - pasjonat wszelkich inicjatyw charytatywnych i społecznych. Przez lata nazbierałem sporo doświadczenia w zakresie zbiórek, fundacji, organizacji i stowarzyszeń pomagających potrzebującym. Jeśli masz jakiekolwiek pytania związane z tą tematyką, śmiało się ze mną skontaktuj - z chęcią podzielę się swoją wiedzą i wskazówkami.