Podatki

Jak uniknąć drugiego progu podatkowego - umowa o pracę?

Przekroczenie progu podatkowego to sytuacja, w której Twój dochód roczny przekracza określoną kwotę, co skutkuje wyższą stawką podatku dochodowego 32%. W Polsce próg podatkowy 32% wynosi 120 000 zł. Oznacza to, że jeśli Twoje roczne dochody przekroczą tę kwotę, zapłacisz podatek 32% od nadwyżki ponad próg. Poniżej tego progu podatkowego obowiązuje stawka 18%. Przekroczenie…
przeczytaj
Umowy

Umowa śmieciowa - definicja, wady i zalety

Umowy śmieciowe to potoczne określenie umów cywilnoprawnych, takich jak umowa zlecenie czy umowa o dzieło. Nazwa ta nawiązuje do ich niższej…
Prawo

Urlop wypoczynkowy - kodeks pracy

Kodeks pracy reguluje prawa i obowiązki pracowników oraz pracodawców, w tym kwestię urlopów. Każdy pracownik ma prawo do corocznego urlopu…
Prawo

Kto decyduje o czasie pracy pracowników?

Czas pracy to jedno z kluczowych zagadnień regulowanych przez prawo pracy. Ale kto tak naprawdę decyduje o systemie czasu pracy obowiązującym w…

Kącik podatkowy

Porady, wskazówki, prawo

Organizacje i stowarzyszenia

Definicje, podstawy prawne, możliwości

Organizacje i stowarzyszenia

Kto przyjmuje a kto podpisuje statut stowarzyszenia?

Statut stowarzyszenia to najważniejszy dokument regulujący funkcjonowanie organizacji. Określa on cele, strukturę, sposób działania oraz prawa i obowiązki członków stowarzyszenia. Podstawą prawną dla statutu jest ustawa Prawo o stowarzyszeniach z dnia 7…
Organizacje i stowarzyszenia

Kontrola stowarzyszeń - kto i na jakich zasadach może kontrolować działalność stowarzyszenia?

Stowarzyszenia to organizacje zrzeszające osoby o wspólnych celach i zainteresowaniach. Pełnią ważną rolę w społeczeństwie, realizując różnorodne inicjatywy na rzecz swoich członków i otoczenia. Warto jednak pamiętać, że działalność stowarzyszeń podlega…
Organizacje i stowarzyszenia

Jak założyć stowarzyszenie? 

Organizacje pozarządowe stanowią ważny element w społeczeństwach. Dwa najbardziej popularne formy organizacji pozarządowych to stowarzyszenia i fundacje, których tworzenie i działanie różnią się od siebie pod kilkoma względami. Przeczytaj nasz artykuł i…
Organizacje i stowarzyszenia

Organizacje pozarządowe – czym są?

Organizacje pozarządowe to organizacje, które nie są nastawione na zysk i są finansowane głównie przez członków lub społeczeństwo. Ich celem jest wspieranie, rozwijanie i promocja różnych działań mających na celu poprawę jakości życia ludzi. Służą one…

Zbiórki i fundacje

Statystyki, porady, prawa i obowiązki

Prawo

Przepisy, kodeks, interpretacje

Prawo

Urlop wypoczynkowy - kodeks pracy

Kodeks pracy reguluje prawa i obowiązki pracowników oraz pracodawców, w tym kwestię urlopów. Każdy pracownik ma prawo do corocznego urlopu wypoczynkowego, a zrzeczenie się tego prawa jest niedozwolone. Urlop służy regeneracji sił po okresie świadczenia pracy. Poznaj szczegółowe zasady dotyczące urlopów określone w Kodeksie pracy, aby w pełni korzystać ze swoich uprawnień.
przeczytaj

Umowy

O czym trzeba pamiętać je podpisując?

Lifestyle

Może zainteresować Cię także...

Lifestyle

Jaki plecak dla przedszkolaka chłopca?

Wybór plecaka dla przedszkolaka chłopca to zadanie, które może wydawać się proste, ale w…
Lifestyle

Jak wybrać zawór termostatyczny?

Wybór właściwych zaworów grzejnikowych jest kluczowy dla efektywnego zarządzania ciepłem w…