Umowy

Sponsoring – na czym polega i jak powinna wyglądać umowa 

Sponsoring to forma wsparcia, dzięki której organizacje oferują swoje produkty lub usługi jako rekompensatę za określone działania. Właściwe zrozumienie tego pojęcia może być pomocne przy podejmowaniu decyzji o finansowaniu działalności. Dlatego ważne jest, aby wiedzieć, czym różni się sponsoring od darowizny i jakie warunki musi spełnić organizacja chcąca uwzględnić sponsoring jako źródło finansowania swoich działań. Przeczytaj nasz artykuł i dowiedz się, na czym dokładnie polega sponsoring oraz jak stworzyć odpowiednią umowę.

Sponsor to nie to samo co darczyńca czy grantodawca

Sponsoring jest bardzo ważnym źródłem finansowania organizacji pozarządowych. W odróżnieniu od darowizn, sponsoring gwarantuje zarówno osobom fizycznym, jak i podmiotom prawnym korzyści w postaci wzajemnych wymiernych korzyści.

Przykładem sponsorowania osób fizycznych może być opieka medyczna, ubezpieczenia czy usługi produktowe sportowców lub podróżników. Sponsorowanie organizacji pozarządowych może mieć wiele form – od nawiązek do dotacji instytucjonalnych.

Oprócz bezpośredniego finansowania, sponsoring może również obejmować dostawy produktów lub usług oraz innego rodzaju pomoc materialną i niematerialną. Sponsorzy mogą również przyczyniać się do promocji działalności fundacji i stowarzyszeń poprzez swoje logo i markę umieszczone na stronach internetowych lub materiałach reklamowych organizacji.

Sprawdź też: Jak założyć stowarzyszenie.

Jak odróżnić sponsoring od darowizny?

Darowizna to forma jednostronnego świadczenia, które polega na tym, że jedna strona (darczyńca) daje pieniądze lub inne dobra drugiej stronie (beneficjentowi), bez oczekiwania niczego w zamian. Sponsoring natomiast to forma wymiany; sponsor przekazuje organizacji pieniądze lub dobra w zamian za określone w umowie korzyści. Możliwe są różnorodne rodzaje sponsoringu, takie jak reklama po obu stronach, promocja marki i produktów danego sponsora czy też umożliwienie organizacji stosowanie logo sponsora.

Darowizna to zjawisko, w którym jednostka oddała innej osobie swoje dobra bez żądania niczego w zamian. Jest to forma umowy, regulowanej przez art. 888 Kodeksu Cywilnego, w której darczyńca zobowiązuje się do bezpłatnego przekazania określonego majątku obdarowanemu. Oddanie daru jest także czynnością prawnie wiążącą i uznawaną na terenie całej Polski. Możliwe jest składanie darów rzeczy lub pieniędzy, a nawet usług lub akcji giełdowych – wszystko to ma charakter doctrine szerokiej ofiarodawczości.

Sponsoring to forma współpracy zawierana pomiędzy sponsorem a sponsorem, polegająca na przysporzeniu majątkowym, wyrażającym się w postaci pieniędzy, rzeczy bądź usług, których celem jest utrwalenie lub spotęgowanie marki sponsora oraz zwiększenie jego popularności. Osoba lub instytucja obdarowana otrzymuje korzyści finansowe i innego rodzaju w zamian za udostępnienie swojego imienia, aktualności lub sytuacji do promocji produktów lub usług sponsora.

Korzyści dla obu stron szeroko rozumianej transakcji są niemal nieograniczone – może to być pomoc finansowa na określony cel lub realizację projektu bez wpływu na budżet sponsorowanego. Dodatkowo odpisy podatkowe stanowić mogą dodatkowe benefity dla osób i firm składających darowizny.

Czym jest sponsoring? Jakie są jego cechy?

Sponsoring jest procesem wzajemnego uzupełniania się, w którym sponsorowany oraz sponsorem wypełniają określone role i obowiązki. Sponsor ma obowiązek dostarczenia świadczeń zgodnych z umową, natomiast sponsorowanie niesie też odpowiednie konsekwencje. Jest to więc relacja dwustronna, gdzie obydwie strony zawierają określone ustalenia i mają szansę na czerpanie korzyści z relacji – różni się to od darowizny skierowanej tylko do jednej strony.

Sponsoring polega na przekazaniu sponsorem funduszy lub różnego rodzaju wsparcia – zarówno technicznego, jak i logistycznego, doradczego czy też edukacyjnego – w zamian za umieszczenie informacji o sponsorowaniu określonego przedsięwzięcia przez sponsora. Oprócz korzyści dla sponsorowanego, sponsoring daje również szereg korzyści sponsorowi: możliwość promocji marki i jej budowania, wiarygodności oraz większej rozpoznawalności.

Sponsoring polega na wyrabianiu wyraźnych i precyzyjnych wizji celu, a także dostarczaniu świadczonych usług i działań, aby szerzyć pozytywne komunikaty i rozsławić markę sponsora. Z jednej strony sponsor bierze odpowiedzialność za pomoc finansową, sprzęt mechaniczny i techniczny oraz inne usługi, a z drugiej strony sponsorowany realizuje swoje obietnice wobec sponsora poprzez aktywności marketingowe czy też promocyjne. W ten sposób więzi między stronami są umocnione, co przekłada się na osiągnięcie pożądanych rezultatów i konkretnych efektów.

Może zainteresować Cię także: Co to jest fundacja?

Kiedy organizacja pozarządowa może korzystać ze sponsoringu?

Organizacja pozarządowa, aby skorzystać ze sponsoringu, musi najpierw zarejestrować działalność gospodarczą. W praktyce oznacza to opłacenie wszelkich składek ZUS, stosownego ubezpieczenia OC i/lub innych. W ten sposób cele jakie stoją za procesem sponsoringowym staną się do realizacji.

Jednakże, choć można wyróżnić reklamę i sponsoring, to jednak formalne kwalifikowanie go jako usługi reklamowej wiąże się z obowiązkiem ponoszenia odpowiedniego podatku i tym samym powoduje, że organizacja pozarządowa musi prowadzić działalność gospodarczą, aby móc korzystać z tego rodzaju promocji.

Czym różni się sponsoring od reklamy?

Sponsoring jest często mylony z reklamą, ponieważ oba narzędzia służą do komunikacji sponsora z określoną grupą odbiorców. Jednak mają one również istotne różnice, takie jak techniki komunikacji i formy wypowiedzi. Reklama skupia się głównie na promocji produktu lub usługi przez sponsora, podczas gdy sponsoring skupia się bardziej na komunikacji sponsora z jego klientami poprzez sponsorowaną markę. Może to wyraźnie uwidocznić, że mimo ich podobieństwa, sponsoring i reklama są dwiema oddzielnymi formami marketingowymi. Sponsoring obejmuje zatem nie tylko bezpośredni efekt gumy do żucia dla marki sponsora, ale także stosunkowo pozytywne postrzeganie jej przez jej grupy docelowe.

Dokumenty konieczne przy sponsoringu: Umowa

Umowa sponsoringu to umowa cywilna nienazwana, co oznacza, że jej treść i zapisy nie są określone wprost przepisami prawa cywilnego. Niemniej jednak, w konstrukcji tego rodzaju umowy stosuje się ogólne zasady Kodeksu Cywilnego odnoszące się do zobowiązań. Przy tworzeniu treści i warunków umowy sponsoringowej należy zachować granice obowiązujących przepisów prawa. Wiadomo bowiem, że oprócz aspektu formalnego, ważnym elementem podpisania takiej umowy jest wyeliminowanie ewentualnych wątpliwości dotyczących charakteru transakcji – np. czy ma ona charakter darowizny, czy też właśnie sponsoringu. Umowa sponsoringowa daje też możliwość poprawnego udokumentowania i zaksięgowania działań organizacji oraz ewentualnych sprawozdań finansowych.

Umowa powinna uwzględniać szczegółowe warunki sponsoringu – czy będzie to sponsoring jednorazowy, długofalowy, strategiczny czy sponsor tytularny (np. Heineken Opener Festival). Następnie trzeba dokładnie określić prawa i obowiązki stron umowy: np. sponsor zgadza się na wykorzystanie swojej marki do promocji imprezy, a sponsorowi przysługują określone prawa do reklamy swojej nazwy oraz wydarzenia w mediach, gazetach, ulotkach, banerach itp.

W umowie znajduje się również informacja o wynagrodzeniu lub świadczeniu dla sponsorowanego oraz wartości tego świadczenia (brutto i netto). Umowa powinna opisywać również szczegóły dotyczące planowanego wydarzenia oraz sposoby rozliczeń stron, jeżeli dojdzie do odwołania imprezy. Oprócz tego ważne jest również określenie czasowe obowiązywania umowy oraz klauzul dodatkowych (np. możliwość sponsorowania tego samego wydarzenia w następnym roku).

Sprawdź, jak założyć fundację!

Dokumenty konieczne przy sponsoringu: faktura lub rachunek

Organizacje społeczne mogą skorzystać z sponsoringu jako źródła dochodów. Sponsor otrzymuje fakturę VAT od organizacji, jeśli ta jest aktywnym podatnikiem tego podatku. W innym przypadku dostanie rachunek. Sponsoring jest usługą opodatkowaną 23-procentowym podatkiem VAT i może być objęty zwolnieniem podmiotowym od obrotu do 200 000 zł brutto w skali roku.

Podatek dochodowy od umowy sponsoringu

Organizacje mają prawo do odliczania od podatku dochodowego przychodów otrzymanych w ramach umowy sponsoringu, zgodnie z art. 17 ust 1 pkt 4 ustawy o CIT, jeśli są one przeznaczone na określone w tej ustawie cele. W takim przypadku przychody z tytułu sponsoringu stanowią nieopodatkowany przychód, który może być uwzględniony w rocznym rozliczeniu podatkowym organizacji.

O autorze

Artykuły

Cześć, jestem Łukasz Michalak - pasjonat wszelkich inicjatyw charytatywnych i społecznych. Przez lata nazbierałem sporo doświadczenia w zakresie zbiórek, fundacji, organizacji i stowarzyszeń pomagających potrzebującym. Jeśli masz jakiekolwiek pytania związane z tą tematyką, śmiało się ze mną skontaktuj - z chęcią podzielę się swoją wiedzą i wskazówkami.