fundacja

Co to jest fundacja? 

Fundacje to jeden z rodzajów organizacji pozarządowych non-profit, które zbierają fundusze na określony cel.  Celem takiego działania jest wspieranie inicjatyw społecznych, takich jak ochrona środowiska, badania medyczne i edukacja. Fundacje mogą być również używane do finansowania projektów badawczych lub monitorowania pracy w regionach dotkniętych ubóstwem czy konfliktem. Przeczytaj artykuł i sprawdź, czym dokładnie jest fundacja!

Czym jest fundacja?

Fundacje są obok stowarzyszeń  drugą najbardziej popularną formą prawną organizacji pozarządowych. Według danych z początku 2018 roku, w naszym kraju jest zarejestrowanych ok. 23 tysięcy tego typu organizacji.

Fundacja to twór prawa cywilnego, powoływany do życia w celu realizacji określonych celów społecznych lub gospodarczych, poprzez przeznaczenie do tego majątku przez jej fundatora. Mowa tu o jednostce fizycznej, osobie pełnoletniej będącej obywatelem polskim lub cudzoziemcem oraz osobie prawnej np. firmie czy szkole wyższej.

Aby móc oficjalnie funkcjonować na rynku usług non-profit fundacja musi zostać zarejestrowana w Krajowym Rejestrze Sądowym (KRS), który umożliwi jej otrzymanie osobowości prawnej i podleganie temu samemu systemowi prawa cywilnego jak i pozarządowe instytucje.


Opublikowano

w

przez

Tagi: