Umowy

Jak liczyć okres wypowiedzenia umowy o pracę?

Rozwiązanie umowy o pracę często wiąże się z koniecznością zachowania okresu wypowiedzenia. Jednak wiele osób ma wątpliwości, jak prawidłowo obliczyć ten termin. W tym artykule wyjaśnimy, czym jest okres wypowiedzenia oraz jak go liczyć zgodnie z przepisami prawa pracy.

Okresy wypowiedzenia umowy o pracę

Okres wypowiedzenia umowy o pracę to czas, który musi upłynąć od złożenia wypowiedzenia do faktycznego rozwiązania stosunku pracy. Długość tego okresu jest ściśle określona w Kodeksie pracy i zależy od:

 • Rodzaju umowy (na czas określony czy nieokreślony)
 • Stażu pracy u danego pracodawcy

Oto przykładowe okresy wypowiedzenia:

Staż pracyUmowa na czas nieokreślonyUmowa na czas określony
do 6 miesięcy2 tygodnie2 tygodnie
od 6 miesięcy do 3 lat1 miesiąc2 tygodnie
powyżej 3 lat3 miesiące2 tygodnie

Jak widać, im dłuższy staż pracy, tym dłuższy okres wypowiedzenia dla umów na czas nieokreślony.

Jak liczyć okres wypowiedzenia?

Prawidłowe obliczenie okresu wypowiedzenia ma kluczowe znaczenie, aby uniknąć sporów i konsekwencji prawnych. Oto jak należy go liczyć:

 1. Od kiedy liczyć okres wypowiedzenia? Termin ten rozpoczyna swój bieg od pierwszego dnia po złożeniu wypowiedzenia.
 2. Jak liczyć dni/miesiące? Jeśli okres wypowiedzenia jest określony w tygodniach lub miesiącach, liczy się je w pełnych okresach rozliczeniowych (np. miesiąc to 30 dni).
 3. Uwzględnienie świąt i dni wolnych – przy obliczaniu okresu wypowiedzenia należy uwzględnić wszystkie dni, również święta i dni wolne od pracy.

Przykład: Jeśli pracownik z 5-letnim stażem złożył wypowiedzenie 15 marca, jego ostatni dzień pracy przypadnie na 14 czerwca (3 miesiące = 90 dni).

Wypowiedzenie umowy o pracę przez pracownika

Pracownik ma prawo wypowiedzieć umowę o pracę z zachowaniem obowiązującego okresu wypowiedzenia. Powinien jednak przestrzegać określonych zasad:

 • Złożyć wypowiedzenie na piśmie
 • Zachować odpowiedni termin (np. 2 tygodnie dla umowy na okres próbny)
 • Podać przyczynę wypowiedzenia (nieobowiązkowe)

Nieprawidłowe wypowiedzenie umowy o pracę przez pracownika może skutkować roszczeniami ze strony pracodawcy.

Wypowiedzenie umowy o pracę przez pracodawcę

Pracodawca może wypowiedzieć umowę o pracę tylko w określonych sytuacjach, np.:

 • Likwidacja lub reorganizacja zakładu pracy
 • Niewypełnianie obowiązków przez pracownika
 • Długotrwała niezdolność do pracy

Przy wypowiadaniu umowy pracodawca musi przestrzegać określonych obowiązków:

 • Zachować pisemną formę wypowiedzenia
 • Podać przyczynę wypowiedzenia
 • Przestrzegać odpowiedniego okresu wypowiedzenia

Nieprawidłowe wypowiedzenie umowy przez pracodawcę może skutkować roszczeniami pracownika, np. o przywrócenie do pracy.

Inne formy rozwiązania umowy o pracę

Oprócz wypowiedzenia, istnieją również inne sposoby rozwiązania umowy o pracę, takie jak:

 • Rozwiązanie za porozumieniem stron
 • Rozwiązanie bez wypowiedzenia (np. w przypadku ciężkiego naruszenia obowiązków)
 • Wygaśnięcie umowy (np. po upływie czasu, na który była zawarta)

Warto również pamiętać o innych formach zatrudnienia, takich jak umowa śmieciowa czy umowa o dzieło, które mają odmienne zasady rozwiązywania.

Podsumowanie

Prawidłowe obliczenie okresu wypowiedzenia umowy o pracę ma kluczowe znaczenie dla obu stron stosunku pracy. Zarówno pracownik, jak i pracodawca muszą przestrzegać określonych zasad i terminów, aby uniknąć sporów i konsekwencji prawnych.

Pamiętaj, że w razie wątpliwości warto skonsultować się ze specjalistą z zakresu prawa pracy lub związkiem zawodowym. Znajomość przepisów i prawidłowe ich stosowanie pozwoli Ci bezpiecznie rozwiązać umowę o pracę i przejść do nowego etapu swojej kariery zawodowej.

O autorze

Artykuły

Cześć, jestem Łukasz Michalak - pasjonat wszelkich inicjatyw charytatywnych i społecznych. Przez lata nazbierałem sporo doświadczenia w zakresie zbiórek, fundacji, organizacji i stowarzyszeń pomagających potrzebującym. Jeśli masz jakiekolwiek pytania związane z tą tematyką, śmiało się ze mną skontaktuj - z chęcią podzielę się swoją wiedzą i wskazówkami.