Podatki

Jak uniknąć drugiego progu podatkowego – umowa o pracę?

Przekroczenie progu podatkowego to sytuacja, w której Twój dochód roczny przekracza określoną kwotę, co skutkuje wyższą stawką podatku dochodowego 32%. W Polsce próg podatkowy 32% wynosi 120 000 zł. Oznacza to, że jeśli Twoje roczne dochody przekroczą tę kwotę, zapłacisz podatek 32% od nadwyżki ponad próg. Poniżej tego progu podatkowego obowiązuje stawka 18%. Przekroczenie progu może znacząco zwiększyć Twoje obciążenie podatkowe, dlatego warto poznać sposoby na uniknięcie drugiego progu podatkowego.

Obliczanie dochodu do progu podatkowego

Jednym z kluczowych aspektów planowania podatkowego jest prawidłowe obliczanie dochodu do progu podatkowego. Jeśli jesteś zatrudniony na umowę o pracę, Twój dochód do opodatkowania to wynagrodzenie pomniejszone o składki na ubezpieczenia społeczne i koszty uzyskania przychodu.

Przykładowo, jeśli Twoje roczne wynagrodzenie brutto wynosi 120 000 zł, a składki na ubezpieczenia społeczne i koszty uzyskania przychodu to 20 000 zł, Twój dochód do opodatkowania wyniesie 100 000 zł. Oznacza to, że nie przekroczysz drugiego progu podatkowego i zapłacisz podatek 18% od całego dochodu.

Natomiast jeśli Twoje roczne wynagrodzenie brutto wyniesie 150 000 zł, a składki i koszty 25 000 zł, Twój dochód do opodatkowania wyniesie 125 000 zł. W takim przypadku przekroczysz próg podatkowy 32% i zapłacisz:

  • Podatek 18% od 120 000 zł (21 600 zł)
  • Podatek 32% od nadwyżki 5 000 zł (1 600 zł)

Łączny podatek dochodowy wyniesie więc 23 200 zł.

Ważne jest, aby śledzić swoje dochody i obliczyć ile można zarobić netto i brutto, aby nie przekroczyć progu podatkowego. Pomoże to zaoszczędzić na podatkach.

Sposoby na uniknięcie drugiego progu podatkowego

Istnieje kilka sposobów na uniknięcie drugiego progu podatkowego. Jednym z nich jest wspólne rozliczenie z małżonkiem. Dzięki temu możecie zsumować swoje dochody i skorzystać z wyższego progu podatkowego 32% na poziomie 240 000 zł. Jeśli jedno z Was przekroczy próg, a drugie nie, może to obniżyć łączne obciążenie podatkowe.

Inną metodą jest odliczanie darowizn od dochodu. Możesz odliczyć do 6% dochodu przekazanego na cele charytatywne, co obniży Twój dochód do opodatkowania. Więcej informacji znajdziesz w artykule Jak odliczyć darowiznę od podatku?.

Możesz również skorzystać z różnych ulg podatkowych, takich jak ulga na dzieci, Internet czy rehabilitację. Szczegółowy wykaz znajdziesz w artykule Co można odliczyć od podatku. Odliczenia te zmniejszają Twój dochód podlegający opodatkowaniu.

Warto także zoptymalizować koszty uzyskania przychodu, np. poprzez pracę zdalną lub wliczenie wydatków na materiały biurowe. Im wyższe koszty, tym niższy dochód do opodatkowania.

Planowanie podatkowe

Właściwe planowanie podatkowe może pomóc w uniknięciu drugiego progu podatkowego. Jednym ze sposobów jest stałe monitorowanie dochodu w ciągu roku. Dzięki temu będziesz wiedzieć, ile trzeba zarobić netto, aby nie przekroczyć progu podatkowego. Możesz np. ograniczyć pracę w nadgodzinach, jeśli zbliżasz się do progu.

Inną strategią jest rozłożenie dochodów na kilka lat. Jeśli np. spodziewasz się jednorazowej, wysokiej premii, możesz poprosić o jej wypłatę w ratach w dwóch różnych latach podatkowych. Dzięki temu unikniesz przekroczenia progu w jednym roku.

Warto również rozważyć zmianę formy opodatkowania. Zamiast skali podatkowej, możesz wybrać podatek liniowy 19% lub ryczałt od przychodów ewidencjonowanych. 

Konsekwencje przekroczenia progu podatkowego

Jeśli przekroczysz próg podatkowy, będziesz musiał liczyć się z pewnymi konsekwencjami. Po pierwsze, Twój pracodawca będzie pobierał wyższą zaliczkę na podatek w wysokości 32% od nadwyżki ponad próg. Spowoduje to obniżenie Twojego miesięcznego dochodu netto.

Po zakończeniu roku możesz również zostać zobowiązany do dopłaty podatku w rozliczeniu rocznym PIT. Jeśli Twoje dochody znacznie przekroczyły próg, dopłata może być dość wysoka.

Ponadto przekroczenie progu podatkowego może skutkować utratą prawa do niektórych ulg i odliczeń. Przykładowo, nie będziesz mógł skorzystać z ulgi na dzieci, jeśli Twój dochód przekroczy określony limit. Dlatego warto dokładnie zapoznać się z warunkami poszczególnych odliczeń.

Podsumowanie

Podsumowując, drugi próg podatkowy to stawka 32% podatku dochodowego, która obowiązuje po przekroczeniu rocznego dochodu 120 000 zł. Aby uniknąć wyższego opodatkowania, warto skorzystać ze wspólnego rozliczenia z małżonkiem, odliczyć darowizny oraz ulgi podatkowe. Dobrym rozwiązaniem jest także optymalizacja kosztów uzyskania przychodu. Pamiętaj, aby monitorować swoje dochody i rozważyć przekazanie 1,5% podatku na cele charytatywne – więcej informacji znajdziesz w artykule Jak przekazać 1,5 proc podatku.

O autorze

Artykuły

Cześć, jestem Łukasz Michalak - pasjonat wszelkich inicjatyw charytatywnych i społecznych. Przez lata nazbierałem sporo doświadczenia w zakresie zbiórek, fundacji, organizacji i stowarzyszeń pomagających potrzebującym. Jeśli masz jakiekolwiek pytania związane z tą tematyką, śmiało się ze mną skontaktuj - z chęcią podzielę się swoją wiedzą i wskazówkami.