Podatki

Co można odliczyć od podatku?

Podatki to jeden z kluczowych elementów w każdej gospodarce, które pomagają finansować różne usługi publiczne i inwestycje. Czasami możemy uzyskać ulgę podatkową. Na przykład na podstawie wydatków na cele osobiste lub społeczne, takich jak opłacanie studiów dzieci, składek emerytalnych lub odliczenia wydatków związanych z prowadzeniem działalności gospodarczej. Istnieje wiele rozwiązań i warunków dla osób chcących skorzystać z odliczeń podatkowych – trzeba tylko dobrze się do tego przygotować. Przeczytaj nasz artykuł i sprawdź, z jakich ulg możesz skorzystać!

Odliczenia i ulgi podatkowe 2022/2023

Ulga podatkowa jest uprawnieniem przewidzianym w polskim porządku prawnym, którego celem jest zmniejszenie obciążeń fiskalnych. Ulgi dzielą się na odliczenia od dochodu i od samych podatków. Koncepcja ta polega na odliczeniu części dochodu, który będzie uwzględniony w najniższej stawce opodatkowania.

Warunkiem skorzystania z tego typu ulg jest roczne rozliczenie podatkowe PIT. Warto skorzystać ze wszystkich przysługujących ulg i odliczeń, ponieważ to zapewni Ci największy możliwy zwrot lub najniższe obciążenia podatkiem.

Poniżej znajdziesz tabelę możliwych odliczeń wraz z ich warunkami oraz wysokością ulgi.

Rodzaj odliczeniaWysokość ulgiWymagane dokumentyDodatkowe warunkiDeklaracja
Preferencyjne reguły opodatkowania
Wspólnie z dzieckiemniższa stawka podatku [podwójna kwota zmniejszająca]potwierdzenie statusu dzieckazarobki dziecka pełnoletniego do – 16.061,28 złPIT‑36, PIT‑37
Zwolnienie 4+85.528 złpotwierdzenie wieku oraz ilości dziecijedynie przychody z umów o pracę, zlecenie, działalność gospodarcza, zasiłek macierzyńskiPIT‑28, PIT‑36, PIT‑36L, PIT‑37
Zwolnienie dla nierezydentów85.528 złzmiana rezydencji podatkowejjedynie przychody z umów o pracę, zlecenie, działalność gospodarcza, zasiłek macierzyński, obowiązuje przez 4 lata licząc od roku, w którym nastąpił powrót do kraju lub roku następnego po powrociePIT‑28 PIT‑36, PIT‑36L PIT‑37
Zwolnienie dla młodych(ulga dla młodych)85.528 złwiek do 26 r. ż.jedynie przychody z umów o pracę, zlecenie, zasiłek macierzyński, praktyka absolwencka, staż uczniowskiPIT‑36,  PIT‑37
Zwolnienie dla pracujących seniorów85.528 złrezygnacja ze świadczenia emerytalnegojedynie przychody z umów o pracę, zlecenie, działalność gospodarcza, zasiłek macierzyńskiPIT‑28, PIT‑36, PIT‑36L, PIT‑37
Wspólnie z małżonkiem   PIT‑36, PIT‑37
Prorodzinna (na dzieci)1.112,04 zł[rok na 1 dziecko – warunek dochodów; 1.112,04/rok na 2 dziecko; 2.000,04 na 3 dziecko; 2.700,00 na 4 i kolejne dziecko]Akt urodzenia, prawo opieki nad dzieckiemNie rozliczysz jej składając PIT‑28 i PIT‑36LPIT‑36, PIT‑37[PIT/O]
Za pracę za granicą (abolicyjna)Kwota podatku z zagranicyDokument z zagranicy (odpowiednik PIT‑11)maksymalne odliczenie 1.360,00 zł; w przypadku pracujących offshore (dochody te są osiągane z tytułu pracy lub usług wykonywanych poza terytorium lądowym państw) – ulga bez limitu kwotowegoPIT‑28, PIT‑36, PIT‑36L, PIT‑37[PIT/O]
Składki zdrowotneRyczałt – 50% składek, podatek liniowy – cała wartość zapłacona, nie więcej niż 8700 zł w 2022 r. (10.200 zł w 2023 r.)RMUA lub inny dokument potwierdzający ich wartośćBrak odliczenia w innych formach opodatkowaniaPIT‑28, PIT‑36L
Ulga termomodernizacyjna53.000 złFaktury z podatkiem VAT (od podatników VAT czynnych)Poniesione koszty można rozliczać do 6 lat od roku poniesienia pierwszego wydatkuPIT‑37, PIT‑28, PIT‑36, PIT‑36L[PIT/O]
Ulga na zabytki50% wydatku, w przypadku zakupu nieruchomości max. 500.000 złfaktury od podatnika VAT czynnego PIT‑37, PIT‑28, PIT‑36, PIT‑36L
Ulga na marketing produktumax. 1 mln złfaktury, dokumenty potwierdzające koszt PIT-36L, PIT-36.
Ulga na stworzenie nowego produktu30% sumy kosztów produkcji próbnej nowego produktu i wprowadzenia na rynek max. 10% dochodu z działalności gospodarczejfaktury, dokumenty potwierdzające koszt PIT‑36, PIT‑36L,[PIT/O]
Ulga na sport/kulturę/szkolnictwo wyższe50% kosztów poniesionych na tę działalność nie więcej niż dochód z działalności  PIT‑36, PIT‑36L,[PIT/O]
Na inwestycję w spółkę alternatywną50% kosztów poniesionych na inwestycję nie więcej niż 250.000 zł  PIT‑36, PIT‑36L, PIT‑37,[PIT/O]
Ulga na terminal płatniczy oraz na wydatki na jego obsługę1.000, 2.000, 2.500 zł rocznie przez dwa latafaktury potwierdzające kosztlimit zależny od obowiązku korzystania z kasy rejestrującej (fiskalnej)PIT‑28, PIT‑36, PIT‑36L,[PIT/O]
Na składki na związki zawodowe500 zł roczniedowód zapłaty PIT‑28, PIT‑36, PIT‑37,[PIT/O]
IKZE (konto emerytalne)wartość równa podstawie opodatkowania, nie więcej niż 7.106,40 zł, osoby prowadzące pozarolniczą działalność gospodarczą 10.659,60 zł (limit na 2022 r.)dokument potwierdzający wartość zapłaconych lub pobranych składek PIT‑28, PIT‑36, PIT‑36L, PIT‑37[PIT/O]
Ulga na badanie i rozwój100%-150% kosztów poniesionych na poszczególne wydatki kwalifikowane do ulgiewidencja kosztów kwalifikowanych oraz dowód ich poniesienia PIT‑36, PIT‑36L[PIT/BR]
Składki ZUSW wysokości zapłaconych lub pobranych składek w 2022RMUA lub inny dokument potwierdzający wartość zapłaconych lub pobranych składek PIT‑28, PIT‑36, PIT‑36L, PIT‑37
Zwrot nienależnych świadczeńKwota zwrotu łącznie z podatkiemDowód zwrotu świadczeńNie były potrącone, wcześniej były opodatkowanePIT‑28, PIT‑36, PIT‑37[PIT/O]
Ulga na lekiKoszt leków minus 100 zł za miesiąc W przypadku pieluch i pieluchomajtek itp. – max. 2.280 złpotwierdzenie wydatku (kto, komu, kiedy, ile)Zaświadczenie lekarskie o konieczności stosowania lekówPIT‑28, PIT‑36, PIT‑37[PIT/O]
Ulga sprzęt rehabilitacyjnyW wysokości poniesionych wydatkówDowód poniesienia wydatku (kto, komu, ile, kiedy)Orzeczenie o niepełnosprawnościPIT‑28 PIT‑36, PIT‑37[PIT/O]
Ulga na samochód2.280,00 złAkt własności / współwłasnościOrzeczenie o niepełnosprawności bez konieczności wskazania I i II grupyPIT‑28, PIT‑36, PIT‑37[PIT/O]
Darowizny na cele charytatywno – opiekuńcze Kościołówdo 100% dochodu podatnika (bez ograniczeń dochodowych)Dokument (kto, ile, kiedy oraz potwierdzenie przyjęcia), potwierdzenie realizacji celu przez Kościół – w terminie 2 latBez limitu!PIT‑28, PIT‑36, PIT‑36L, PIT‑37[PIT/O]
Darowizny na kult – na Kościół6% dochodu podatnikaDokument (kto, ile, kiedy oraz potwierdzenie przyjęcia)Darowizny są sumowane i łącznie liczone jest 6%PIT‑28, PIT‑36, PIT‑37[PIT/O]
Darowizny na organizacje pożytku publicznego6% dochodu podatnikaDokument (kto, ile, kiedy oraz potwierdzenie przyjęcia)Darowizny są sumowane i łącznie liczone jest 6%PIT‑28, PIT‑36, PIT‑37[PIT/O]
Krwiodawcy6% dochodu podatnikaPotwierdzenie stacji krwiodawstwaDarowizny są sumowane i łącznie liczone jest 6%PIT‑28, PIT‑36, PIT‑37[PIT/O]
Osocze350 zł / l. max. rocznie 8.750 złZaświadczenie ze stacji krwiodawstwa o ilości i terminie oddanego osoczaBrakPIT‑28, PIT‑36, PIT‑37[PIT/O]
Darowizna na cele edukacji zawodowej6% dochodu podatnikaUmowa darowizny składników majątku (darowizna pieniężna nie może być odliczana)Darowizny są sumowane i łącznie liczone jest 6%; musi być przekazana wyłącznie na szkoły prowadzącej szczególny profil edukacjiPIT‑28, PIT‑36, PIT‑36L, PIT‑37[PIT/O]
Darowizna na cele walki z COVID-19do 100% dochodu podatnika (bez ograniczeń co do dochodu podatnika) od 100 do 200% wartości darowiznyUmowa darowizny składników majątku Darowizna przekazywana za pośrednictwem organizacji pożytku publicznego – pisemna informacja o miesiącu przekazania środków pochodzących z darowizny oraz nazwie podmiotu,, który ją ostatecznie otrzymałdo 100% dochodu podatnika; nie sumuje się ich z pozostałymi darowiznami w celu ustalenia limitu odliczeń podatkowychPIT‑28, PIT‑36, PIT‑36L, PIT‑37[PIT/O]
Darowizna tabletów i laptopów na rzecz jednostek prowadzących placówki oświatowedo 100% dochodu podatnika (bez ograniczeń co do dochodu podatnika) od 100 do 200% wartości darowiznyUmowa darowizny składników majątku (darowizna pieniężna nie może być odliczana) Darowizna przekazywana za pośrednictwem organizacji pożytku publicznego – pisemna informacja o miesiącu przekazania środków pochodzących z darowizny oraz nazwie podmiotu,, który ją ostatecznie otrzymałdo 100% dochodu podatnika; nie sumuje się ich z pozostałymi darowiznami w celu ustalenia limitu odliczeń podatkowychPIT‑28, PIT‑36, PIT‑36L, PIT‑37[PIT/O]
Internet760,00 złDokument (kto, komu, ile, za co zapłacił)Nie więcej niż poniesione wydatki, tylko dwa bezpośrednio następujące po sobie lataPIT‑28, PIT‑36, PIT‑37[PIT/O]
Odliczenie – strata podatkowa1) maksymalnie 50% dla strat z 2021 i lat wcześniejszych 2) 100% straty z 2020 r. i 2021 r. jeśli nie przekracza 5 mln zł, a gdy jest wyższa do 50% tej nadwyżki do odliczenia rocznieStrata wykazana i rozliczana w PIT za poprzednie lataStraty podatkowe można odliczać w najbliższych kolejno po sobie następujących pięciu latach podatkowych.PIT‑28, PIT‑36, PIT‑36L[PIT/O]
Ulga na złe długiWartość niezapłaconych wierzytelności, które zwiększyły przychód podatkowyDokument potwierdzający termin do zapłatyOdliczenie w roku, w którym minęło 90 dni od terminu zapłaty wskazanego na fakturze lub umowiePIT‑28, PIT‑36, PIT‑36L,[PIT/O]
Ulga na robotyzacjęWydatki na roboty, maszyny i urządzenia peryferyjneDokument potwierdzający płatność (kto, komu, kiedy, ile, za co zapłacił)w roku podatkowym poniesienia wydatków lub w jednym z 6 kolejnych lat, 100% wydatków zaliczonych do kosztów podatkowychPIT-36, PIT-36L,[PIT/O]
O autorze

Artykuły

Cześć, jestem Łukasz Michalak - pasjonat wszelkich inicjatyw charytatywnych i społecznych. Przez lata nazbierałem sporo doświadczenia w zakresie zbiórek, fundacji, organizacji i stowarzyszeń pomagających potrzebującym. Jeśli masz jakiekolwiek pytania związane z tą tematyką, śmiało się ze mną skontaktuj - z chęcią podzielę się swoją wiedzą i wskazówkami.